En art med klarvita vingar med brun fläck vid framkanten halvvägs ut, brunt rotfält och brett brunt band längs ytterkanten som är brutet av en vit fläck i mitten. Rapporterades första gången 1996 i trädgård i Skåne. Möjligen under spridning då den rapporterades från både Öland och Halland 2013.

Melanthia
Fältmätare

1 Arter
Detaljer

Melanthia procellata
Klematisfältmätare
Vingbredd: 27-40 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Clematis vitalba