Fem arter med grå eller bruna vingar med rikligt med tvärlinjer som löper över alla vingarna. Alla har ljust 1:a bakkroppssegment med svart bakkant. Tre arter har mycket begränsad utbredning och corticata är bara påträffad en enda gång 2010. Bara tersata är utbredd över en större del av landet.

Horisme
Strimmätare

5 Arter
Detaljer

Horisme vitalbata
Längsbandad strimmätare
Horisme tersata
Svartbältad strimmätare
Horisme aemulata
Grå strimmätare
Horisme aquata
Vitaktig strimmätare
Horisme corticata
Brun strimmätare
Vingbredd: 22-36 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Anemone nemorosa, Anemone ranunculoides, Anemone sylvestris, Clematis vitalba, Pulsatilla pratensis, Pulsatilla vulgaris, Ranunculus, Thalictrum minus