Sex arter med i de flesta fall tydlig skarp ås längs mitten av mellankroppen. Samtliga flyger på hösten och efter övervintring igen på våren. Två bruna arter som är lika varandra och tre grå med gaffelteckning som också kräver noggrannhet.

Lithophane
Träflyn

6 Arter
Detaljer

Lithophane socia
Gråbrunt träfly
Lithophane ornitopus
Ljusgrått träfly
Lithophane furcifera
Gaffeltecknat träfly
Lithophane lamda
Blågrått träfly
Vingbredd: 32-50 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Alnus, Alnus glutinosa, Alnus incana, Andromeda polifolia, Corylus, Fraxinus, Fraxinus excelsior, Myrica gale, Populus, Prunus, Prunus padus, Prunus spinosa, Quercus, Rumex, Salix, Tilia, Ulmus, Vaccinium uliginosum