Två mycket lika arter med droppformade vita vingar med mer eller mindre tydlig grå eller svart fläck vid framvingespetsen. Undersidan vit med gul ton och varierande mängd svart pudring. Bakkroppen mycket smal. Värdväxt och biotopval samt start av flygtid på våren kan ge indikationer för att skilja dem åt och även den gråsvarta fläcken på ovansidan vid framvingespetsen kan ibland ge en åtminstone nästan säker artbestämning. Säkrast är att jämföra genitalier.

Leptidea
Vitfjärilar

2 Arter
Detaljer

Leptidea sinapis
Skogsvitvinge
Leptidea juvernica
Ängsvitvinge
Vingbredd: 34-44 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Cymbalaria muralis, Lathyrus linifolius, Lathyrus pratensis, Lotus, Lotus corniculatus, Trifolium arvense, Vicia cracca