Arter med Pseudotsuga (Douglasgranar) som värdväxt

Antal arter: 5 Detaljer
Deileptenia ribeata
Deileptenia ribeata
Barrskogslavmätare
Eupithecia subumbrata
Eupithecia subumbrata
Ängsmalmätare
Eupithecia pusillata
Eupithecia pusillata
Streckad enmalmätare