Arter med Inula (Krisslor) som värdväxt

Antal arter: 6 Detaljer
Celypha lacunana
Celypha lacunana
Föränderlig brokvecklare
Pelochrista mollitana
Pelochrista mollitana
Krisslerotvecklare
Epiblema junctana
Epiblema junctana
Krisslevecklare
Epiblema inulivora
Epiblema inulivora
Krisslestjälkvecklare
Scopula virgulata
Scopula virgulata
Snedstreckad lövmätare