Exaeretia Plattmalar

3 Arter Detaljer
Tre arter som varierar lite i teckning, men som normalt är lätta att bestämma även om det finns liknande plattmalar. Segment 2 på palperna är tjockt och ser kantiga ut, det tredje är knappt hälften så långt och smalt.
Exaeretia allisella
Gråboplattmal
Exaeretia praeustella
Alvarplattmal
Exaeretia ciniflonella
Björkplattmal
Vingbredd: 16-25 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Artemisia campestris, Artemisia laciniata, Artemisia vulgaris, Betula, Populus, Salix