Euzophera Rörmott

3 Arter Detaljer
Tre karakteristiska arter med brunaktiga framvingar som alla normalt är enkla att identifiera.
Vingbredd: 15-28 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Artemisia absinthium, Betula, Fraxinus excelsior