Två ganska små och karakteristiska gröna arter som är relativt enkla att identifiera. Enda verkliga förväxlingsrisken är möjligen ekvecklare.

Earias
Pilspinnare

2 Arter
Detaljer

Earias clorana
Grön pilspinnare
Earias vernana
Silverpoppelspinnare
Vingbredd: 16-23 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Populus alba, Salix viminalis