Två ganska små och karakteristiska gröna arter som är relativt enkla att identifiera. Enda verkliga förväxlingsrisken är möjligen ekvecklare.

Eariadinae
Pilspinnare

1 Genus, totalt 2 arter
Fotoöversikt Detaljer

Earias
Pilspinnare
Vingbredd: 16-23 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To

Värdväxter: Populus alba, Salix viminalis