Colias palaeno Svavelgul höfjäril

Alla foton
Kännetecken: Hanen har citrongula vingar, honan vita med blågrön ton. Svarta utkantsband på båda vingparen, bredare på framvingen. Undersidan gröngul med vit diskfläck på bakvingen, vit med svart kant på framvingen. Vinröda vingfransar.
©
♀+♂
Vingbredd: 42-54 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Vaccinium myrtillus, Vaccinium uliginosum

Liknande (4 st)

Detaljer, alla
Colias tyche
Fjällhöfjäril
Colias croceus
Rödgul höfjäril
Colias hecla
Högnordisk höfjäril
Colias hyale
Ljusgul höfjäril