Sex arter där alla utom svartvita paret Rheumaptera hastata/subhastata är lätta att artbestämma. För de svartvita arterna finns det ytterligare ett par förväxlingsarter.

Rheumapterini
Rheumapterini

4 Genus, totalt 6 arter
Fotoöversikt Detaljer

Pareulype
Fältmätare
Rheumaptera
Fältmätare
Hydria
Fältmätare
Triphosa
Fältmätare
Vingbredd: 21-48 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Alnus, Berberis, Berberis vulgaris, Betula, Crataegus, Elaeagnus, Frangula alnus, Myrica, Populus tremula, Prunus padus, Rhamnus cathartica, Ribes, Salix caprea, Sorbus, Spiraea, Vaccinium myrtillus, Vaccinium uliginosum