Två lika arter som har svarta vingar med brett vitt tvärband 2/3 ut. Vingfransarna vita med svarta fläckar. Båda arterna främst dagaktiva.

Rheumaptera
Fältmätare

2 Arter
Detaljer

Rheumaptera hastata
Vitbandad björkfältmätare
Rheumaptera subhastata
Vitbandad blåbärsfältmätare
Vingbredd: 21-38 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Alnus, Berberis, Berberis vulgaris, Betula, Elaeagnus, Myrica, Populus tremula, Ribes, Salix caprea, Sorbus, Spiraea, Vaccinium myrtillus, Vaccinium uliginosum