Hydria
Fältmätare

2 Arter
Detaljer

Hydria cervinalis
Berberistofsmätare
Hydria undulata
Vågig tofsmätare
Vingbredd: 25-48 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Alnus, Berberis, Berberis vulgaris, Betula, Elaeagnus, Populus tremula, Ribes, Salix caprea, Sorbus, Spiraea, Vaccinium myrtillus