Två arter med bruntonade framvingar med mer eller mindre tydliga vita tvärband. Ytterligare vit pudring spridd på framvingen och svart tvärband utanför det yttre vita. Båda arterna har ljusa fält i fransarna. Dagaktiva. Larverna lever i ett spinn på ovansidan av bladet.

Choreutis
Gnidmalar

2 Arter
Detaljer

Choreutis diana
Björkgnidmal
Choreutis pariana
Apelgnidmal
Vingbredd: 11-18 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Betula, Crataegus, Fraxinus, Prunus spinosa, Rosaceae, Salix caprea, Sorbus