Arter med Oxytropis (Klovedlar) som värdväxt

Antal arter: 3 Detaljer
Zygaena filipendulae
Zygaena filipendulae
Sexfläckig bastardsvärmare
Colias tyche
Colias tyche
Fjällhöfjäril
Plebejus aquilo
Plebejus aquilo
Högnordisk blåvinge