Arter med Heracleum (Lokor) som värdväxt

Antal arter: 20 Detaljer
Agonopterix heracliana
Agonopterix heracliana
Flockblomsterplattmal
Agonopterix angelicella
Agonopterix angelicella
Strätteplattmal
Depressaria radiella
Depressaria radiella
Palsternacksplattmal
Aethes dilucidana
Aethes dilucidana
Strandkvanneblomvecklare
Zelotherses unitana
Zelotherses unitana
Sidengrå bredvecklare
Pammene aurana
Pammene aurana
Guldfläcksvecklare
Pammene gallicana
Pammene gallicana
Palsternacksvecklare
Phaulernis fulviguttella
Phaulernis fulviguttella
Strätteskärmmal
Epermenia chaerophyllella
Epermenia chaerophyllella
Smalvingad skärmmal
Papilio machaon
Papilio machaon
Makaonfjäril
Eupithecia trisignaria
Eupithecia trisignaria
Spenörtsmalmätare
Eupithecia tripunctaria
Eupithecia tripunctaria
Björnflokemalmätare
Eupithecia subumbrata
Eupithecia subumbrata
Ängsmalmätare
Chloroclystis v-ata
Chloroclystis v-ata
Kronmalmätare
Schrankia taenialis
Schrankia taenialis
Tvärstreckat mottfly
Autographa jota
Autographa jota
Violettrött metallfly
Blepharita amica
Blepharita amica
Bergängsfly