Adelidae Antennmalar

Fotoöversikt, 21 arter (av 21) Detaljer
Tjugoen arter som karakteriseras av de långa eller extremt långa antennerna. Hanarna har alltid längre antenner än honorna. Huvudet har en rufsig kalufs. Många av arterna flyger på dagen och flera arter har svärmande hanar. Arterna i Nematopogoninae är matt gula till grå med nätmönster, medan arterna i Adelinae har metallglänsande framvingar som ofta har vackra mönster.
Nemophora degeerella
Nemophora degeerella
Lövskogsantennmal
Nemophora amatella
Nemophora amatella
Sibirisk antennmal
Nemophora bellela
Nemophora bellela
Dvärgbjörksantennmal
Nemophora metallica
Nemophora metallica
Åkerväddsantennmal
Nemophora cupriacella
Nemophora cupriacella
Ängsväddsantennmal
Nemophora minimella
Nemophora minimella
Kärrantennmal
Nemophora dumerilella
Nemophora dumerilella
Alvarantennmal
Adela cuprella
Adela cuprella
Videantennmal
Adela croesella
Adela croesella
Buskantennmal
Cauchas fibulella
Cauchas fibulella
Dvärgantennmal
Cauchas rufimitrella
Cauchas rufimitrella
Bräsmeantennmal
Nematopogon pilellus
Nematopogon pilellus
Bronsantennmal
Nematopogon schwarziellus
Nematopogon schwarziellus
Gulaktig antennmal
Nematopogon magnus
Nematopogon magnus
Sorgantennmal
Nematopogon metaxellus
Nematopogon metaxellus
Bredvingeantennmal
Nematopogon robertellus
Nematopogon robertellus
Barrskogsantennmal