Stenoptilia bipunctidactyla Ängsväddsfjädermott

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Framvingar grå i främre delen och mer bruna i bakre, kluvna till 2/3 och med längsgående rader av vita fläckar. Stor mörk fläck vid inskärningens bas. Bakvingar mörkgrå. Vit tvärlinje och grå fransar på främre fliken.
 ©
♀+♂
Vingbredd: 16-25 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Cymbalaria muralis, Knautia arvensis, Linaria vulgaris, Scabiosa columbaria
Arterna är: Lika
Skillnad: Zophodactyla har vit sadel (gränsen mellan bakkropp och mellankropp) och vita ben, medan sadeln hos bipunctidactyla är brun med vita linjer och benen delvis bruna. Zophodactyla har minst 2 mörka fläckar i fransarna i främre fliken på framvingarna, bipunctidactyla bara 1. Zophodactyla bara påträffad tillfälligt.

Stenoptilia zophodactyla Arunfjädermott

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Gråbruna framvingar, kluvna till 2/3 och med längsgående rader av vita fläckar. Mörk fläck vid inskärningens bas. Bakvingar brungrå. Grå fransar på främre fliken och minst två mörka fläckar. Vit sadel och vita ben. Tillfällig.
©
♀+♂
Vingbredd: 16-23 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Centaurium erythraea, Gentiana, Gentianella