Sju mycket svårskilda arter med grå eller bruna framvingar, kluvna till 2/3 och med längsgående rader av vita fläckar. Mörk fläck vid inskärningens bas. Storlek, fyndplats och närvaro av värdväxt kan vara viktiga vid bestämning och de ovanligare arterna bör samlas in för säker bestämning.

Stenoptilia
Fjädermott

7 Arter
Detaljer

Stenoptilia pneumonanthes
Klockgentianafjädermott
Stenoptilia pterodactyla
Teveronikefjädermott
Stenoptilia veronicae
Strandveronikefjädermott
Stenoptil. bipunctidactyla
Ängsväddsfjädermott
Stenoptilia pelidnodactyla
Mandelblommefjädermott
Stenoptilia islandica
Tuvbräckefjädermott
Stenoptilia zophodactyla
Arunfjädermott
Vingbredd: 16-28 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Centaurium erythraea, Cymbalaria muralis, Gentiana, Gentiana pneumonanthe, Gentianella, Knautia arvensis, Linaria vulgaris, Saxifraga, Saxifraga granulata, Scabiosa columbaria, Veronica chamaedrys, Veronica longifolia