Stenoptilia bipunctidactyla Ängsväddsfjädermott

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Framvingar grå i främre delen och mer bruna i bakre, kluvna till 2/3 och med längsgående rader av vita fläckar. Stor mörk fläck vid inskärningens bas. Bakvingar mörkgrå. Vit tvärlinje och grå fransar på främre fliken.
 ©
♀+♂
Vingbredd: 16-25 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Cymbalaria muralis, Knautia arvensis, Linaria vulgaris, Scabiosa columbaria
Arterna är: Mycket lika
Skillnad: Bipunctidactylas framvingar är gråaktiga, speciellt i främre delen, medan pterodactylas är rödbruna. Vingfransarna längs framkanten är vita i yttre delen hos pterodactyla, grå hos bipunctidactyla. Bipunctidactyla har en otydlig vit tvärlinje långt ut på främre fliken på framkanten, medan den hos pterodactyla är tämligen jämnbrun.

Stenoptilia pterodactyla Teveronikefjädermott

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Rödbruna framvingar kluvna till 2/3 ut som är mörkare i främre delen med längsgående rader av vita fläckar. Mörk dubbelfläck vid inskärningens bas Bakvingar mörkbruna. Vita fransar på främre fliken.
©
♀+♂
Vingbredd: 20-28 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Veronica chamaedrys