Pancalia leuwenhoekella Mindre violbrokmal

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Brunorange framvingar med svartbruna kanter med 3 silvriga fläckar längs framkanten och 4 längs bakkanten. Antennerna mörka förutom 8-10 segment i yttre delen med 5 mörka utanför.
 ©
♀+♂
Vingbredd: 9-12 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Viola hirta
Arterna är: Mycket lika
Skillnad: Leuwenhoekella är mindre och antennerna hos båda könen har ett vitt avsnitt med 8-10 segment med 5 segment utanför, medan hos schwarzella har hanen helt mörka antenner och honan har ett vitt avsnitt med ca 5 segment med ca 15 mörka segment utanför och innanför det vita är antennen förtjockad. De inre silvriga fläckarna är sammanbundna till ett tvärband hos schwarzella, men inte hos leuwenhoekella.

Pancalia schwarzella Större violbrokmal

Alla foton Synonymer ♀/♂
Kännetecken: Brunorange framvingar med svartbruna kanter med 3 silvriga fläckar längs framkanten och 4 längs bakkanten. Hanen har helt mörka antenner, honans har ett vitt område av ca 5 segment med 15 mörka segment utanför.
©
♀+♂
Vingbredd: 12-14 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: