Två mycket lika arter med brunorange framvingar med svartbruna kanter med 3 silvriga fläckar längs framkanten och 4 längs bakkanten. Storlek samt existens och placering av vitt på antennerna skiljer de två arterna åt.

Pancalia
Brokmalar

2 Arter
Detaljer

Pancalia leuwenhoekella
Mindre violbrokmal
Pancalia schwarzella
Större violbrokmal
Vingbredd: 9-14 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Viola hirta