Deilephila elpenor Större snabelsvärmare

Alla foton ♀/♂
Kännetecken: Framvingar brungröna med tre rosa fält varav ett längs ytterkanten med jämn inre begränsning. Bakvingar rosa med svart bas. Mellankropp brungrön med distinkt rosa teckning. Rosa streckad linje längs mitten av bakkroppen.
 ©
♀+♂
Vingbredd: 45-70 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Calla palustris, Caltha palustris, Epilobium angustifolium, Galium, Impatiens, Menyanthes
Arterna är: Lika
Skillnad: Elpenor är större, rosa fältet vid ytterkanten på framvingarna har jämn inre begränsning, ojämn hos porcellus. Bakvingarna hos porcellus är brunaktiga med en mörk skuggning i inre halvan, rosa med svart skuggning hos elpenor.

Deilephila porcellus Mindre snabelsvärmare

Alla foton ♀/♂
Kännetecken: Framvingar brungröna med rosa fält längs ytterkanten med ojämn inre begränsning. Bakvingar lika framvingarna med vitrosaskäckiga fransar. Mellankropp brungrön och rosa. Rosa tvärband på bakkroppen.
©
♀+♂
Vingbredd: 40-53 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Epilobium, Galium verum, Impatiens