Aktiva i skymning och tidig natt. Hovrar vid nektarsug. Brungröna med olika rosa teckning. Naturliga hybrider mellan arterna har konstaterats.

Deilephila
Svärmare

2 Arter
Detaljer

Deilephila elpenor
Större snabelsvärmare
Deilephila porcellus
Mindre snabelsvärmare
Vingbredd: 40-70 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Calla palustris, Caltha palustris, Epilobium, Epilobium angustifolium, Galium, Galium verum, Impatiens, Menyanthes