Abrostola triplasia Brungult nässelfly

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Uppskjutande torn på kroppen med svart teckning framåt i form av glasögon. Grå vinge. Brungul teckning vid vingrot och vid bakhörnet. Inre tvärlinjen inte jämt böjd. Det svarta vid vingspetsen i form av streck.
 ©
♀+♂
Vingbredd: 28-36 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Humulus lupulus, Parietaria officinalis, Urtica dioica
Arterna är: Mycket lika
Skillnad: Triplasia är brungul vid vingrot och bakhörn, asclepiadis grå. Inre svarta tvärlinjen jämt böjd förutom ett tydligt hack i främre halvan hos asclepiadis, mer ojämt hackig hos triplasia.

Abrostola asclepiadis Tulkörtsfly

Alla foton
Kännetecken: Uppskjutande torn på kroppen med svart teckning framåt i form av glasögon. Grå vinge. Grå teckning vid vingrot och vid bakhörnet. Inre tvärlinjen har tydligt hack i främre halvan. Teckningen vid vingspetsen är två svarta smala streck.
©
♀+♂
Vingbredd: 29-40 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Vincetoxicum hirundinaria