Tre mycket lika arter som skiljer sig från alla andra arter genom glasögonteckningen på halskragen och ett uppskjutande torn på mellankroppen.

Abrostola
Nässelflyn

3 Arter
Detaljer

Abrostola tripartita
Grönvitt nässelfly
Abrostola triplasia
Brungult nässelfly
Vingbredd: 27-40 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Humulus lupulus, Parietaria officinalis, Urtica dioica, Vincetoxicum hirundinaria