Yponomeutidae Spinnmalar

4 Underfamiljer, totalt 59 arter Fotoöversikt Detaljer
Femtiosju små till medelstora fjärilar av varierande utseende och svårt att ange karakteristiska drag. Palperna är alltid måttligt långa. Innehåller något allmänt kända arter som de vita spinnmalarna med svarta prickar vars larver lever i stora spinn som ibland kan täcka hela buskar och träd och rönnbärsmal som vissa år är till stort förtret för äppelodlare.
Scythropiinae
Spinnmalar
Yponomeutinae
Spinnmalar
Praydinae
Vesslemalar
Argyresthiinae
Knoppmalar