Femtiosju små till medelstora fjärilar av varierande utseende och svårt att ange karakteristiska drag. Palperna är alltid måttligt långa. Innehåller något allmänt kända arter som de vita spinnmalarna med svarta prickar vars larver lever i stora spinn som ibland kan täcka hela buskar och träd och rönnbärsmal som vissa år är till stort förtret för äppelodlare.

Yponomeutidae
Spinnmalar

Fotoöversikt, 57 arter (av 57)
Detaljer
Scythropia crataegella
Scythropia crataegella
Hagtornspinnmal
Yponomeuta padellus
Yponomeuta padellus
Slånspinnmal
Yponomeuta cagnagellus
Yponomeuta cagnagellus
Benvedsspinnmal
Euhyponomeutoides albithoracellus
Euhyponomeutoides albithoracellus
Mindre vinbärsbrunmal
Euhyponomeutoides ribesiellus
Euhyponomeutoides ribesiellus
Större vinbärsbrunmal
Kessleria fasciapennella
Kessleria fasciapennella
Slåtterblommemal
Pseudoswammerdamia combinella
Pseudoswammerdamia combinella
Orangespetsad gråmal
Cedestis gysseleniella
Cedestis gysseleniella
Större tallbarrsmal
Cedestis subfasciella
Cedestis subfasciella
Mindre tallbarrsmal
Ocnerostoma piniariellum
Ocnerostoma piniariellum
Ljussprötad tallbarrsmal
Ocnerostoma friesei
Ocnerostoma friesei
Mörksprötad tallbarrsmal
Atemelia torquatella
Atemelia torquatella
Björkvesslemal
Prays ruficeps
Prays ruficeps
Brun askmal
Argyresthia svenssoni
Argyresthia svenssoni
Nordlig knoppmal
Argyresthia dilectella
Argyresthia dilectella
Vattrad enbarrsmal
Argyresthia abdominalis
Argyresthia abdominalis
Linjerad enbarrsmal
Argyresthia ivella
Argyresthia ivella
Sebraglansmal
Argyresthia brockeella
Argyresthia brockeella
Björkhängemal
Argyresthia curvella
Argyresthia curvella
Äppelknoppmal
Argyresthia retinella
Argyresthia retinella
Björkskottsmal
Argyresthia fundella
Argyresthia fundella
Silvergransbarrmal
Argyresthia spinosella
Argyresthia spinosella
Grå slånknoppmal
Argyresthia semifusca
Argyresthia semifusca
Häggskottsmal
Argyresthia bonnetella
Argyresthia bonnetella
Hagtornsknoppmal
Argyresthia albistria
Argyresthia albistria
Rödbrun slånknoppmal