Teleiodini Böjmalar

10 Genus, totalt 24 arter Fotoöversikt Detaljer
Tjugotre små till medelstora arter med framvingar som går i främst gråskala med lite inslag av brunt. Många av arterna har grupper av resta vanligtvis svarta fjäll som bildar mörka fläckar. Flera av arterna varierar en hel del, men de flesta kan normalt identifieras från foto.
Recurvaria
Böjmalar
Exoteleia
Tallskottmalar
Coleotechnites
Granbarrminerarmalar
Stenolechia
Ekskottmalar
Parachronistis
Hasselknoppmalar
Teleiodes
Bladkantmalar
Carpatolechia
Bladkantmalar
Pseudotelphusa
Bladkantmalar
Teleiopsis
Bladkantmalar
Altenia
Stänkmalar
Vingbredd: 9-18 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To

Värdväxter: Acer campestre, Alnus glutinosa, Betula, Cornus, Corylus avellana, Cotoneaster, Crataegus, Empetrum nigrum, Helianthemum nummularium, Juniperus, Larix, Larix decidua, Malus, Malus sylvestris, Myrica gale, Picea, Pinus sylvestris, Prunus, Prunus spinosa, Pyrus communis, Quercus, Quercus robur, Rumex acetosa, Rumex acetosella, Rumex crispus, Salix caprea, Salix cinerea, Salix repens, Sorbus, Sorbus aucuparia, Ulmus, Ulmus glabra