Två karakteristiska arter som är lätta att identifiera. Gemensamt är att båda har grupper av resta fjäll på framvingarna. Båda övervintrar som larv och nanella minerar först blad för att efter övervintring leva på knoppar, blad eller blommor medan leucatella lever mellan ihopspunna löv.

Recurvaria
Böjmalar

2 Arter
Detaljer

Recurvaria nanella
Fruktträdsböjmal
Recurvaria leucatella
Svartvit böjmal
Vingbredd: 10-16 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Betula, Corylus avellana, Cotoneaster, Crataegus, Malus, Malus sylvestris, Prunus, Pyrus communis, Sorbus