Pristerognatha Springkornvecklare

2 Arter Detaljer
Två liknande arter med svartbruna framvingar med varierande mängd brungula och gråblå glänsande fläckar och tvärband. Skiljs åt på att penthinana har en gul fläck vid bakhörnet som når ända ut i fransarna. Båda arterna lever i stjälken eller roten av springkorn (och jättebalsamin).
Pristerognatha penthinana
Springkornsrotvecklare
Pristerognatha fuligana
Springkornsstjälkvecklare
Vingbredd: 9-19 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Impatiens glandulifera, Impatiens noli