Två karakteristiska arter vars teckning skiljer dem från alla andra arter. Cerussella är bland de minsta gräsmotten och har stor skillnad mellan könen, och alpinella har ett karakteristiskt utdraget framhörn.

Platytes
Gräsmott

2 Arter
Detaljer

Platytes cerussella
Dvärggräsmott
Vingbredd: 10-22 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Carex, Festuca