Phyllocnistis Saftmalar

3 Arter Detaljer
Tre små arter med smala vita framvingar. Från framkanten i yttre delen finns 4-5 tunna bruna streck och ut mot spetsen en svart prick med 3 strålar ut i fransarna. Larverna är unika för fjärilarna med platt kropp, huvud som är platt och trekantigt och saknar fötter. De lever som minerare på växtsafter och minan ser ut som ett snigelspår med en mörk central strimma av exkrementer.
Vingbredd: 6-8 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Populus alba, Populus balsamifera, Populus nigra, Populus tremula, Salix alba, Salix fragilis, Salix purpurea