Pericallia Björnspinnare

1 Arter Detaljer
En omisskännelig art. Mycket stor. Bruna vingar med 4 vitgula fläckar längs framkanten. Bakvingarna klargula med svarta fläckar. I Sverige funnen 1 gång på Gotland.
Pericallia matronula
Tsarbjörnspinnare
Vingbredd: 76-86 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: