Från små till mycket stora arter. Många har färgstark teckning som signalerar att de smakar illa. Larverna i regel med långa styva hår och även illasmakande.

Arctiinae
Björnspinnare

17 Genus, totalt 20 arter
Välj sida: Fotoöversikt Detaljer

Spiris
Hedspinnare
Coscinia
Hedspinnare
Phragmatobia
Tigerspinnare
Parasemia
Igelkottspinnare
Grammia
Igelkottspinnare
Holoarctia
Igelkottspinnare
Spilosoma
Tigerspinnare
Diaphora
Tigerspinnare
Vingbredd: 25-86 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Agrostis, Andromeda polifolia, Artemisia, Betula, Calluna, Calluna vulgaris, Cytisus, Elymus, Elytrigia, Erica tetralix, Euonymus, Festuca, Gentiana, Geranium, Helianthemum, Hieracium, Humulus lupulus, Iris, Lactuca serriola, Lamium, Leontodon, Lonicera, Lysimachia, Mentha, Menyanthes trifoliata, Pedicularis, Phalaris, Pisum, Plantago, Plantago lanceolata, Polygonum, Potentilla, Prunus, Rubus, Rumex, Rumex acetosa, Salix, Salvia pratensis, Sambucus, Sambucus nigra, Sanguisorba minor, Senecio, Silene, Taraxacum, Trifolium, Urtica, Vaccinium