Pennisetia Glasvingar

1 Arter Detaljer
En art med smala framvingar som är genomskinliga förutom orangebruna kanter och ett centralt mörkt tvärband. Sex gula tvärband på bakkroppen och orange pudring på bakkroppsspetsen. Gult tvärstreck på mellankroppen.
Pennisetia hylaeiformis
Hallonglasvinge
Vingbredd: 22-32 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Rubus idaeus