Odontiini Mott

2 Genus, totalt 3 arter Fotoöversikt Detaljer
Tre karakteristiska arter med unik teckning som inte kan förväxlas med andra arter. Larverna minerar i blad och/eller stjälk.
Cynaeda
Tandmott
Atralata
Sorgmott
Vingbredd: 10-31 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To

Värdväxter: Anchusa, Echium vulgare