Notodontidae Tandspinnare

5 Underfamiljer, totalt 30 arter Fotoöversikt Detaljer
Kraftiga fjärilar med håriga kroppar. Framvingarna långa och rundade och hålls taklikt över kroppen vid vila. Bakvingarna relativt korta. Framvingarna tecknade i dova färger och i många fall extremt välkamouflerade. På bakkanten av framvingen har många arter tand av hår och långa fjäll. Könen skiljs i regel på att hanarna har kraftigare antenner och att honorna är större.
Thaumetopoeinae
Högstjärtar
Pygaerinae
Högstjärtar
Notodontinae
Tandspinnare
Phalerinae
Tandvingar
Heterocampinae
Tandvingar
Vingbredd: 22-78 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Acer campestre, Acer pseudoplatanus, Alnus, Betula, Carpinus, Carpinus betulus, Corylus, Crataegus, Fagus, Fagus sylvatica, Malus, Pinus sylvestris, Populus, Populus alba, Populus nigra, Populus tremula, Prunus, Quercus, Salix, Salix aurita, Salix caprea, Salix repens, Sorbus, Tilia, Ulmus