Diskret tecknade i grått. En art finns bara i två områden på Öland respektive Gotland och en nyligen funnen som migrant i sydvästra Skåne. Larverna bildar spektakulära nattliga processioner när de ger sig ut för att äta.

Thaumetopoeinae
Högstjärtar

1 Genus, totalt 2 arter
Fotoöversikt Detaljer

Thaumetopoea
Processionsspinnare
Vingbredd: 25-42 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Pinus sylvestris, Quercus