Nemophora Antennmalar

8 Arter Detaljer
Åtta metallglänsande arter med två olika grupper. Den ena har gulaktiga framvingar med svarta längsstreck och ett gult tvärband med metalliska kanter. Den andra har nästan otecknade vingar, men för tre av arterna i minst två olika nyanser. Hanarna har mycket längre antenner (2-4 gånger så långa som framvingarna), medan de hos honorna ofta är kraftigt förtjockade i inre delen. Hanarna har också extremt stora ögon som tros vara till hjälp när de svärmar.
Nemophora degeerella
Lövskogsantennmal
Nemophora amatella
Sibirisk antennmal
Nemophora bellela
Dvärgbjörksantennmal
Nemophora congruella
Barrantennmal
Nemophora metallica
Åkerväddsantennmal
Nemophora cupriacella
Ängsväddsantennmal
Nemophora minimella
Kärrantennmal
Nemophora dumerilella
Alvarantennmal
Vingbredd: 11-24 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Anemone nemorosa, Knautia arvensis, Picea abies, Scabiosa columbaria, Succisa pratensis