Lycophotia Jordflyn

1 Arter Detaljer
En art med rödbruna framvingar med vågiga vita tvärlinjer med svart kant. Tydlig oval och njurfläck markerade med vitt och med svart kant. Svarta halvmånar längs ytterkanten.
Lycophotia porphyrea
Ljungjordfly
Vingbredd: 24-34 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Calluna vulgaris, Erica