Lasiocampinae Ädelspinnare

9 Genus, totalt 12 arter Fotoöversikt Detaljer
Tolv medelstora till stora arter med kraftig kropp. Breda framvingar med rundat hörn i dova bruna och grå färger. Enkelt tecknade vingar med 1-2 tvärlinjer. Könen skiljs i regel åt genom att hanen har kamtandade antenner medan honans har sågtandning. Honan i regel också större med kraftigare kropp.
Eriogaster
Björkspinnare
Malacosoma
Ringspinnare
Lasiocampa
Fältspinnare
Macrothylacia
Fältspinnare
Dendrolimus
Barrspinnare
Euthrix
Fältspinnare
Cosmotriche
Barrspinnare
Phyllodesma
Bladspinnare
Gastropacha
Bladspinnare