Båda arterna relativt små med ljusa framvingar med två tvärlinjer. Larverna lever socialt nära marken i vitaktiga spunna bon.

Malacosoma
Ringspinnare

2 Arter
Detaljer

Malacosoma neustrium
Buskringspinnare
Malacosoma castrense
Ängsringspinnare
Vingbredd: 25-41 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Achillea millefolium, Artemisia campestris, Artemisia vulgaris, Betula, Calluna, Centaurea jacea, Crataegus, Euphorbia cyparissias, Filipendula vulgaris, Fragaria, Geranium, Malus domestica, Populus, Potentilla, Prunus spinosa, Quercus, Ribes rubrum, Rubus idaeus, Salix, Tilia, Trifolium medium