Hypeninae Näbbflyn

1 Genus, totalt 5 arter Fotoöversikt Detaljer
Fem arter som skiljer sig från alla andra arter utom möjligen de i Herminiinae genom sina långa framåtriktade palper som har en tydlig uppåtkrök i främre halvan. Alla arterna har brunaktiga vingar, men är lätta att skilja åt.
Hypena
Näbbflyn
Vingbredd: 22-44 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Aegopodium, Betula, Brachypodium sylvaticum, Calluna vulgaris, Carex, Hedera, Humulus lupulus, Lamium, Molinia caerulea, Parietaria officinalis, Pedicularis, Plantago, Poa, Polygala vulgaris, Populus tremula, Rubus, Salix caprea, Stachys, Urtica, Urtica dioica, Vaccinium myrtillus, Vaccinium uliginosum