Fem arter som skiljer sig från alla andra arter utom möjligen de i Herminiinae genom sina långa framåtriktade palper som har en tydlig uppåtkrök i främre halvan. Alla arterna har brunaktiga vingar, men är lätta att skilja åt.

Hypeninae
Näbbflyn

Fotoöversikt, 5 arter (av 5)
Detaljer
Hypena proboscidalis
Hypena proboscidalis
Brunstreckat näbbfly
Hypena rostralis
Hypena rostralis
Humlenäbbfly
Hypena obesalis
Hypena obesalis
Spetsvingat näbbfly
Hypena lividalis
Hypena lividalis
Blyfärgat näbbfly