Eucosma Frövecklare

19 Arter Välj sida: Fotoöversikt Detaljer
Arton arter med ofta likartat utseende som dessutom varierar en hel del så det krävs noggrannhet vid artbestämningen. Typiskt i släktet är en mer eller mindre tydlig ljus fläck vid bakkanten ungefär halvvägs ut. Dessutom har majoriteten av arterna en ljus fläck nära bakhörnet (kallas spegel i svensk litteratur, ocellus i brittisk) som ofta har metallisk begränsning och nästan alltid svarta streck eller fläckar inuti. Finns också ljusa streck (hakar) från framkanten, speciellt i yttre delen av framvingen.
Eucosma obumbratana
Fettistelfrövecklare
Eucosma scorzonerana
Svinrotsvecklare
Eucosma cana
Tistelfrövecklare
Eucosma hohenwartiana
Rödklintsfrövecklare
Eucosma fulvana
Väddklintsfrövecklare
Eucosma balatonana
Bitterfibblefrövecklare
Eucosma campoliliana
Ståndsfrövecklare
Eucosma aemulana
Mindre gullrisfrövecklare
Eucosma tripoliana
Strandasterfrövecklare
Eucosma lacteana
Mjölkfrövecklare
Eucosma albidulana
Sandklintsvecklare
Eucosma krygeri
Strandmalörtsgallvecklare
Eucosma metzneriana
Större malörtsskottvecklare
Eucosma messingiana
Gul rotvecklare
Eucosma conterminana
Sallatsfrövecklare
Eucosma aspidiscana
Brun gullrisfrövecklare
Eucosma pupillana
Malörtsstjälkvecklare
Eucosma saussureana
Fjällskärefrövecklare
Vingbredd: 10-28 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Artemisia, Artemisia absinthium, Artemisia campestris, Artemisia vulgaris, Aster novi, Carduus, Centaurea jacea, Centaurea nigra, Centaurea scabiosa, Cirsium, Cirsium vulgare, Gnaphalium, Helichrysum arenarium, Lactuca serriola, Picris, Picris hieracioides, Saussurea alpina, Scorzonera, Senecio jacobaea, Serratula tinctoria, Solidago virgaurea, Sonchus arvensis, Sonchus oleraceus, Tripolium vulgare