Arton arter med ofta likartat utseende som dessutom varierar en hel del så det krävs noggrannhet vid artbestämningen. Typiskt i släktet är en mer eller mindre tydlig ljus fläck vid bakkanten ungefär halvvägs ut. Dessutom har majoriteten av arterna en ljus fläck nära bakhörnet (kallas spegel i svensk litteratur, ocellus i brittisk) som ofta har metallisk begränsning och nästan alltid svarta streck eller fläckar inuti. Finns också ljusa streck (hakar) från framkanten, speciellt i yttre delen av framvingen.

Eucosma
Frövecklare

Fotoöversikt, 18 arter (av 18)
Detaljer
Eucosma obumbratana
Eucosma obumbratana
Fettistelfrövecklare
Eucosma scorzonerana
Eucosma scorzonerana
Svinrotsvecklare
Eucosma cana
Eucosma cana
Tistelfrövecklare
Eucosma hohenwartiana
Eucosma hohenwartiana
Rödklintsfrövecklare
Eucosma fulvana
Eucosma fulvana
Väddklintsfrövecklare
Eucosma balatonana
Eucosma balatonana
Bitterfibblefrövecklare
Eucosma campoliliana
Eucosma campoliliana
Ståndsfrövecklare
Eucosma aemulana
Eucosma aemulana
Mindre gullrisfrövecklare
Eucosma tripoliana
Eucosma tripoliana
Strandasterfrövecklare
Eucosma lacteana
Eucosma lacteana
Mjölkfrövecklare
Eucosma krygeri
Eucosma krygeri
Strandmalörtsgallvecklare
Eucosma metzneriana
Eucosma metzneriana
Större malörtsskottvecklare
Eucosma messingiana
Eucosma messingiana
Gul rotvecklare
Eucosma conterminana
Eucosma conterminana
Sallatsfrövecklare
Eucosma aspidiscana
Eucosma aspidiscana
Brun gullrisfrövecklare
Eucosma pupillana
Eucosma pupillana
Malörtsstjälkvecklare
Eucosma saussureana
Eucosma saussureana
Fjällskärefrövecklare
Eucosma suomiana
Eucosma suomiana
Östlig gullrisfrövecklare