Endothenia Rotvecklare

7 Arter Detaljer
Sju små till medelstora arter. Oblongana och marginana mycket lika och tillhör kategorin som påminner om fågelspillning. Även ericteana och quadrimaculana kräver försiktighet vid artbestämning.
Endothenia oblongana
Klintrotvecklare
Endothenia marginana
Brämrotvecklare
Endothenia nigricostana
Stinksyskevecklare
Endothenia pullana
Knölsyskevecklare
Endothenia ericetana
Mindre rotvecklare
Endothenia quadrimaculana
Större rotvecklare
Endothenia hebesana
Stormhattsrotvecklare
Vingbredd: 10-23 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Centaurea nigra, Cirsium, Dipsacus, Dipsacus fullonum, Galeopsis, Gentiana, Iris, Lamium, Lamium album, Mentha, Pedicularis, Plantago, Plantago lanceolata, Rhinanthus, Scabiosa, Solidago, Stachys, Stachys arvensis, Stachys officinalis, Stachys palustris, Stachys sylvatica, Symphytum officinale, Verbascum, Verbena