Sju små till medelstora arter. Oblongana och marginana mycket lika och tillhör kategorin som påminner om fågelspillning. Även ericteana och quadrimaculana kräver försiktighet vid artbestämning.

Endotheniini
Rotvecklare

1 Genus, totalt 7 arter
Fotoöversikt Detaljer

Endothenia
Rotvecklare
Vingbredd: 10-23 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To

Värdväxter: Centaurea nigra, Cirsium, Dipsacus, Dipsacus fullonum, Galeopsis, Gentiana, Iris, Lamium, Lamium album, Mentha, Pedicularis, Plantago, Plantago lanceolata, Rhinanthus, Scabiosa, Solidago, Stachys, Stachys arvensis, Stachys officinalis, Stachys palustris, Stachys sylvatica, Symphytum officinale, Verbascum, Verbena